De manier van inloggen op onze website is veranderd!

Op dit moment werken wij hard aan de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Daarom is er per 8 april een update op onze website uitgevoerd waarbij we je vragen eenmalig opnieuw in te loggen. Je kunt ervoor kiezen een nieuw wachtwoord in te stellen of in te loggen met een authentificatiecode die je per mail ontvangt. Bij een volgende keer inloggen herkent onze website automatisch wie je bent. Handig toch? Ook kan je zelf een agenda en wenslijstje samenstellen of je gegevens wijzigen.