Vernieuwbouw Rembrandtlaan

Baarn, 21 april 2021

Project vernieuwbouw theater bibliotheek van start

Programma van eisen gereed voor selectie architect
Gemeente Baarn, Theater de Speeldoos en de Bibliotheek Eemland vestiging Baarn gaan van start met het project voor nieuwe gezamenlijke huisvesting aan de Rembrandtlaan.

Wethouder Hugo Prakke: "Na een lange periode van voorbereiding begint nu de periode waarin we met elkaar gaan werken aan het ontwerp en de bouw van een nieuwe voorziening voor alle Baarnaars. Een plek voor ons theater en de bibliotheek, maar ook voor de Volksuniversiteit, amateur toneelverenigingen, yogalessen en meer. Een ruimte voor ontmoeting en verbinding op het gebied van kunst, cultuur en educatie waar we trots op kunnen zijn."

Programma van eisen
In een projectgroep werken de partijen samen aan een programma van eisen voor het ontwerp. Vanuit een gedeelde visie op de nieuwe voorziening wordt beschreven waaraan het nieuwe gebouw moet voldoen. Daarnaast werken de partijen aan een plan voor samenwerking en aan een gezamenlijke opzet voor programma en activiteiten.

Theaterdirecteur Tom van der Poel: “We kijken ernaar uit dat er straks een mooi pand staat waar cultuur, literatuur, educatie en ontspanning samenkomen. Dat er zowel overdag als ’s avonds altijd iets te beleven valt. Een plek waar je zonder drempel binnen kunt lopen en welkom bent. Ook kijken we uit naar de samenwerkingsmogelijkheden die de gezamenlijke huisvesting ons straks biedt.”

Directeur de Bibliotheek Eemland Erno de Groot: “Hier wordt de Bibliotheek van de Toekomst gerealiseerd. Een inspirerende plek waar iedereen in Baarn veel plezier aan gaat beleven.”

Voorlopig ontwerp en besluitvorming
Vanwege de omvang van het project is een Europese selectieprocedure voor de architect gestart. Volgens de eerste ruwe planning moet de gekozen architect dit najaar met een voorlopig ontwerp komen. Omdat het programma van eisen is aangepast, zal het ontwerp er anders uitzien dan de schetsen die in 2018 gepresenteerd zijn. Eind 2021 zal de gemeenteraad het onderwerp bespreken en een besluit nemen over het ontwerp en het krediet dat nodig is voor de realisatie.

Realisatie van de plannen
Na vaststelling van het ontwerp kan de uitvoering van de plannen beginnen. Dit staat gepland van medio 2022 tot najaar 2023. Gedurende deze tijd is het gebouw gesloten. Theater de Speeldoos en de andere huurders, waaronder de Volksuniversiteit, gaan mogelijkheden onderzoeken om hun activiteiten tijdelijk te verplaatsen.

Verhuizing en opening
Als alles volgens plan verloopt, dan zou eind 2023 de verhuizing van alle partijen naar het nieuwe gebouw kunnen plaatsvinden en is het tijd voor een feestelijke opening.

Tot die tijd houden wij geïnteresseerde inwoners op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen via de speciale webpagina van de gemeente Baarn: www.baarn.nl/huisvestingtheaterbibliotheek.

Wat ging eraan vooraf?


December 2020:
Het college heeft onderzoek gedaan en op 13 punten de voor- en nadelen van de locaties vergeleken. Enkele voorbeelden van criteria zijn: kracht van de locatie, mogelijkheden voor samenwerking in het gebouw, parkeermogelijkheden en het effect op de gemeentelijke begroting. Daarnaast heeft wethouder Hugo Prakke gesproken met veel betrokken partijen en omwonenden van de drie locaties, om een volledig beeld te krijgen van de wensen en zorgen die leven.

Dit alles heeft geleid tot het raadsvoorstel waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd: de keuze voor locatie Rembrandtlaan voor de gezamenlijke huisvesting van de Speeldoos en bibliotheek.

Mei 2020:
De gemeenteraad besluit tot uitstel van besluitvorming over de gezamenlijke huisvesting tot december 2020. De overbruggingsperiode wordt gebruikt voor de uitwerking van de financiële onderbouwing voor een derde mogelijke locatie aan de Hoofdstraat en een actualisering van het Programma van Eisen van de Rembrandtlaan. Voor de drie locaties wordt nagegaan of en op welke wijze het PvE daar in past, zodat de realisatie van een goed ontwerp dat beantwoordt aan de ambities mogelijk is. 

Januari 2020:
De gemeenteraad besluit om het eerder aangenomen raadsvoorstel over de vernieuwbouw aan de Rembrandtlaan in te trekken. Zij vragen een gedetailleerde uitwerking van de kosten, dekking en mogelijke financiering van het Arcadeplan, in vergelijking met het plan voor de Rembrandtlaan en in samenwerking met de Gouden Driehoek en stichting Baarn/Escher.  

September 2019:
JeeGee vastgoed en de gemeentelijke organisatie presenteren samen een plan en de berekening voor nieuwbouw van een cultuurhuis op het Arcadeterrein en woningbouw op het vrijgekomen terrein aan de Rembrandtlaan. De gemeenteraad besluit dat zij in januari 2020 willen besluiten op basis van een uitgewerkt raadsvoorstel over dit plan. 

Juli 2019:
De gemeenteraad neemt een motie aan die projectontwikkelaar JeeGee vastgoed de mogelijkheid biedt om een alternatief plan voor nieuwbouw van een cultuurhuis op de locatie van het Arcadegebouw aan de Brink te presenteren. Activiteiten voor het vernieuwbouwproject aan de Rembrandtlaan worden voorlopig stopgezet. 

Maart 2019:
Oplevering van het plan voor de organisatiestructuur en beheer- en exploitatieplan voor de organisaties in het nieuwe gebouw. Voor de exploitatie geldt dat de drie organisaties (theater, bibliotheek en volksuniversiteit) met gelijkblijvende subsidie een sluitende begroting hebben. De gemeenteraad besluit geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan van samenwerking en vernieuwbouw van de locatie Rembrandtlaan 35.

September 2018:
Presentatie van het voorontwerp van een gezamenlijk gebouw voor het theater en bibliotheek aan de Rembrandtlaan door architecten Moost + ARC2.

Januari 2018:
Stichting De Speeldoos, Bibliotheek Eemland en de Volksuniversiteit Baarn hebben een programma van eisen voor het gebouw aan de Rembrandtlaan opgesteld.

Juni 2017:
De gemeenteraad besluit op basis van het haalbaarheidsonderzoek dat een gezamenlijke huisvesting van theater De Speeldoos (inclusief de Volksuniversiteit Baarn) en de bibliotheek op de huidige locatie van De Speeldoos, Rembrandtlaan 35, de beste toekomstbestendige oplossing is. 

2016:
Haalbaarheidsonderzoek samenwerking De Speeldoos en Bibliotheek Baarn.

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden, zoals ook video’s, en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stem je hiermee in. Als je niet akkoord bent, kun je via de knop ‘Instellingen aanpassen’ jouw voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt jouw winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kun je inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen