Foto: Lilianne Vloet

Privacy Statement

Theater de Speeldoos Baarn respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van jouw privacy bij het verwerken van je persoonlijke gegevens vinden wij een belangrijke zaak. De Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel en rechtsgrond van de gegevensverwerking

Theater de Speeldoos Baarn verzamelt persoonsgegevens van personen die bij Theater de Speeldoos Baarn kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van ons theater afnemen en van abonnees op onze nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "gast(en)") voor de volgende doeleinden:
• om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
• voor direct marketing activiteiten per post of per e-mail (nieuwsbrief) van Theater de Speeldoos Baarn
• voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
Dit zijn de gegevens die wij van ons publiek verzamelen - deels verplicht, deels op vrijwillige basis - met de daarbij behorende rechtsgrond:

 GEGEVENS  DOEL  RECHTSGROND
 Naam  Communicatie
 Tenaamstelling tickets 
 Uitvoering overeenkomst 
 Uitvoering overeenkomst
 Telefoonnummer   Communicatie in geval van late annulering voorstelling  Uitvoering overeenkomst
 E-mailadres   Verzenden tickets
 Informeren castwissels
 Nieuwsbrief versturen (i.g.v. aanmelding)
 ter beschikking stellen aan impresariaten (op hun sporadisch verzoek)
 Uitvoering overeenkomst

 Toestemming

 Toestemming

 Toestemming
 IBAN  Administreren van de verkoop in geval van betaling per bank   Wettelijke verplichting
 Adres (niet verplicht)  Communicatie per post
 Toesturen van facturen per post
 Toestemming
 Toestemming
 Geslacht (niet verplicht)  Persoonlijke communicatie   Toestemming
 Geboortedatum (niet verplicht)   Analyse en segmentatie   Toestemming

Segmentatie
Ons theater verwerkt daarnaast segmentatiegegevens van Whooz om de behoeften van een deel van onze theaterbezoekers te analyseren en om deze inzichten te vertalen naar een betere dienstverlening. Whooz is een dienstverlener op het gebied van consumenteninformatie, welke informatie geleverd wordt onder de productnaam Whize. Als segmentatiespecialist geeft Whooz voorspellingen van kenmerken, interesses en gedragingen van alle Nederlandse huishoudens. Indien je bezwaar hebt tegen het feit dat wij jouw klantgegevens combineren met de Whooz gegevens, zullen wij - indien je ons daarom verzoekt - jouw gegevens daartoe blokkeren. Indien je meer informatie wilt over de Whooz gegevens, dan kun je deze vinden op de website van Whooz. Vragen over de gegevens van Whooz kun je richten aan compliance@whooz.nl.


Uitwisseling van gegevens met derden

(Sub)verwerkers
Theater de Speeldoos Baarn werkt met een aantal (sub)verwerkers waarmee noodzakelijke gegevens worden uitgewisseld. Dit gebeurt voor de volgende doeleinden: kaartverkoop en automatische incasso van Vriendenlidmaatschapsbedragen (financiële administratie), versturen van nieuwsbrieven (per e-mail), versturen van theaterdrukwerk (per post), en online aanmeldingen voor bepaalde marketingcampagnes (website).

Deze subverwerkers zijn op twee na allemaal in de EU gevestigd. De partijen die buiten de EU gevestigd zijn bieden voldoende technische en contractuele waarborgen voor een passend beveiligingsniveau conform de richtlijnen in de AVG. Met alle (sub)verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten, om jouw privacy maximaal te kunnen waarborgen. Overeenkomsten met betrekking tot jouw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Derden
Theater de Speeldoos Baarn verstrekt verzamelde gegevens niet aan derden, tenzij het theater de kaartverkoop voor een derde partij verzorgt. In dat geval zal het theater alleen de relevante klantgegevens (namen en e-mailadressen) aan de partij verstrekken voor wie het de kaartverkoop verzorgt vanwege de grondslag ‘uitvoeren van de overeenkomst’.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij inactieve accounts hanteren wij een bewaartermijn van 5 jaar. M.a.w. indien een bezoeker gedurende 5 jaar geen theater- of filmkaarten heeft gekocht of anderszins een product of dienst van ons theater heeft afgenomen, worden de persoonsgegevens verwijderd en worden transactiegegevens geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Uit intern onderzoek blijkt dat inactieve klanten regelmatig weer actief worden binnen deze termijn van 5 jaar. Persoonsgegevens zoals naam en IBAN blijven maximaal de wettelijke termijn van 7 jaar in onze financiële administratie.

Foto- en videomateriaal

Tijdens voorstellingen of evenementen in en buiten ons theater wordt op sommige momenten foto- en videomateriaal gemaakt. Deze foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. Bij het publiceren van herkenbare foto’s op onze online kanalen en eventueel in ons drukwerk zullen we een redelijke inspanning doen om hier op voorhand toestemming voor te vragen. Indien dat niet gelukt is, zal ons theater adequaat omgaan met eventuele klachten en verzoeken tot verwijdering. Indien je een redelijk privacybelang hebt om je tegen publicatie te verzetten, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Het vastleggen van beelden d.m.v. camera’s in en rond het pand hebben als doel criminaliteitsbestrijding/beveiliging vanwege de rechtsgrond gerechtvaardigd belang. De camerabeelden aan de buitenkant van het pand worden een week bewaard, daarna worden ze overschreven door nieuwe opnames. In geval van incidenten worden deze beelden alleen door directie en/of een medewerker bekeken; niet door vrijwilligers. Wil je de gemaakte camerabeelden inzien, dan kun je deze opvragen via theaterkassa@speeldoosbaarn.nl.

Cookies

De website speeldoosbaarn.nl plaatst functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een browser op jouw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren omdat onze website jou al ‘kent’. Zo blijf je bijvoorbeeld na het afsluiten van je browser ingelogd op speeldoosbaarn.nl totdat je uitlogt. Andere partijen hebben geen toegang tot de gegevens die door deze cookies worden verzameld.

Theater de Speeldoos maakt ook gebruik van beperkte cookies. Met deze optie worden ook cookies toegestaan die de ervaring op de website verrijken. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Alle cookies: Met deze cookies verzamelen we aanvullende informatie om onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Je kunt je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.


Privacyrechten

Recht op inzage, correctie en vergetelheid
Je kunt jouw account te allen tijde inzien met je e-mailadres en het door jou aangemaakte wachtwoord. Via onze website kun je zelf jouw accountgegevens bewerken of verwijderen. Je kunt ook je bestelhistorie inzien. Indien je jouw account verwijdert of daartoe een verzoek bij ons indient, blijft je account nog max. 30 dagen in een back-up bewaard. Jouw persoonsgegevens worden wel direct uit Active Tickets verwijderd en je transactiegegevens worden geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Dataportabiliteit
Je kunt te allen tijde een overzicht opvragen van jouw persoonsgegevens die bij ons geadministreerd zijn. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of vind je het niet wenselijk dat zij worden verwerkt? Dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen via theaterkassa@speeldoosbaarn.nl. Je kunt gewenste wijzigingen ook zelf aanpassen in het eventueel door jou aangemaakte account met je e-mailadres en het door jou gekozen wachtwoord.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht je een klacht hebben hoe Theater de Speeldoos omgaat met je persoonsgegevens neem dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke van ons theater. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan. Ben je niet tevreden over de klachtafhandeling, dan kun je dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. I: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl; T: 088 - 1805 250.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door Theater de Speeldoos Baarn worden aangepast zonder dat de gast daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Theater de Speeldoos Baarn.

Contact

Voor vragen over het privacybeleid van Theater de Speeldoos Baarn kun je je richten tot de verwerkingsverantwoordelijke:

Theater de Speeldoos Baarn
D. de Bruijn
Rembrandtlaan 35
3741 TA Baarn
E: publiciteit@speeldoosbaarn.nl
T: 035 - 542 08 47

Versie februari 2020