Missie & Visie

Hier staan wij voor!

Missie

Theater de Speeldoos Baarn is een professioneel centrum voor cultuur, waar jong en oud uit alle lagen van de samenleving in een gastvrije, verrassende en inspirerende omgeving elkaar ontmoeten en geïnspireerd raken.

Het theater biedt naast een gevarieerd professioneel theater- en filmaanbod een podium aan culturele Baarnse verenigingen en lokale culturele- & sociaal-maatschappelijke initiatieven.

Hierbij vervult Theater de Speeldoos Baarn een centrale en verbindende rol in de gemeente en creëert zo een meerwaarde voor de Baarnse bevolking.

Visie

Het beoefenen en beleven van cultuur in een cultureel inspirerende omgeving heeft een verbindende werking tussen mensen en bevordert daarmee een gevoel van wederzijdse betrokkenheid.

De aanwezigheid van een theater met een podium voor zowel professionele- als amateurkunst levert een meerwaarde aan het leef-en vestigingsklimaat van de gemeente en dient daarmee ook een indirect economisch belang voor de gemeente Baarn.

In een snel veranderende samenleving vinden wij het van wezenlijk belang om in dialoog te blijven met de buitenwereld en waar nodig dit te vertalen in ons aanbod, daarbij gebruikmakend van de ons ter beschikking staande middelen en faciliteiten.