In gesprek met de politiek

"In deze verklaring van VoorBaarn (29 sept 2023) lezen we dat bestuur en directie van de Speeldoos niet akkoord wilden gaan met een voorstel van VoorBaarn en een ‘blanco’ cheque eisten voor de verbouw van de Speeldoos. Dit is niet overeenkomstig de feiten, zelfs een verdraaiïng daarvan. Lees er de verklaring van het bestuur en directie maar op na. Het voorstel van de Speeldoos luidde: laten we met deskundige ambtenaren in een kort traject onderzoeken wat een realistisch plan is voor modernisering van de Speeldoos. Een plan dat duurzaam is, een gezonde exploitatie faciliteert en voor de lange termijn minder aanspraak zal doen op gemeenschapsgeld. Dat is geen claim. Dat is een pleidooi voor een open houding. Pleiten voor een onderzoek waarbij de uitkomst door VoorBaarn bij voorbaat wordt vastgesteld is niet ‘out of the box’ denken waarvan deze partij voorstander zegt te zijn. Dat zijn twee uitgangspunten die haaks op elkaar staan.

Hoewel de besluitvorming vertraagd is, zijn directie en bestuur blij dat er in ieder geval geld beschikbaar is gesteld om de komende twee jaar te overbruggen."

Bestuur en directie Theater de Speeldoos Baarn
30 sept 2023

----------------------

Reactie van ons theater op dit bericht van de CDA-fractie in Baarn (27 sept 2023): Alsof het niets is.

"Het is spijtig dat het het bestuur en directie van de Speeldoos (nog) niet is gelukt aan het CDA de kern van de oplossing die we hebben voorgesteld goed over te brengen. Natuurlijk zien we 4 miljoen bepaald niet als een fooi. Maar zal zo’n investering de problemen oplossen of opnieuw een hypotheek op de toekomst leggen? Wat er moet gebeuren is dit: gebouw duurzamer maken, zalen zo aanpassen dat ze tegelijkertijd gebruikt kunnen worden, keuken moderniseren etc. Zo zullen de omzet en de inkomsten vergroot worden en kan de bijdrage van de gemeente in de toekomst beperkt worden. Komen deze verbeteringen niét tot stand , dan lukt het niet om de inkomstenstroom van de Speeldoos te vergroten. Dus dan blijft het goed geld naar kwaad geld gooien. Samen met deskundigen van de gemeente willen we met open vizier kijken hoe de exploitatie van de Speeldoos structureel verbeterd kan worden. Doen we dat samen en in onderling overleg dan levert dat meteen al een besparing van 190.000 euro op, namelijk het bedrag dat de gemeente nu wil betalen aan het inschakelen van (alweer) externe deskundigen. Kan dit alles met 4 miljoen? Dat weten we niet. Maar wat is beter? Te weinig geld investeren waardoor de exploitatie niet verbeterd kan worden, het jaarlijkse tekort opnieuw zal oplopen en het tobben blijft? Of dát bedrag investeren, waardoor de Speeldoos kan bogen op een gezonde exploitatie waarvan de kosten ook in de toekomst binnen de perken blijven? Elke ondernemer zal daarop het antwoord kunnen geven. Daar willen we onderzoek naar doen, zonder limiet vooraf. De suggestie van het CDA dat de gemeente Baarn méér aan een theaterkaartje betaalt dan de bezoekers van voorstellingen zelf raakt overigens kant noch wal. Een kaartje kost gemiddeld ongeveer €25,- Waarom deze niet-kloppende beweringen in de discussie gebracht?"

Bestuur en directie Theater de Speeldoos Baarn
1 okt 2023