© Baarnsche Courant


Persbericht Gemeente Baarn en nieuw collegevoorstel

Op donderdag 30 mei 2024 publiceerde Gemeente Baarn het persbericht 'Cultuurhuis in Baarn?'.
In dit persbericht spreekt het college opnieuw de ambitie uit voor een 'cultuurhuis' op een centrale plek in Baarn. Het college stelt voor een nieuw onderzoek ('quickscan') uit te voeren naar mogelijke centrale locaties voor een dergelijk 'cultuurhuis'. Het lopende onderzoek naar wat de benodigde kosten zijn voor een gezonde exploitatie voor het theater voor een termijn van 10, 20 en 40 jaar waartoe in september 2023 door de gemeenteraad werd besloten, wordt daarbij stopgezet. Dit onderzoek had conform afspraak voor de zomer 2024 afgerond moeten zijn en besproken moeten worden in de raadscyclus van september 2024. 

 

Behandelvoorstel:

  • wo 12 juni 2024 - Informatie in de raad
  • do 20 juni 2024 - Debat in de raad
  • wo 3 juli 2024 - Besluit in de raad


Lees hier de reactie van Theater de Speeldoos op dit nieuwe collegevoorstel.

-----------------------------------

 

Raadsbesluit woensdag 27 sep 2023

Op woensdagavond 27 sep 2023 heeft de gemeenteraad in Baarn het volgende besloten:

  • Ons theater krijgt in 2024 en 2025 extra subsidie van € 120.000 per jaar om de tekorten aan te vullen
  • Ondersteund door een onafhankelijke partij wordt onderzocht of een krediet van € 4 miljoen euro kan leiden tot een gezonde exploitatie voor ons theater gedurende 10 jaar
  • Deze onafhankelijke partij gaat ook onderzoeken wat de benodigde kosten zijn voor een gezonde exploitatie voor ons theater voor een termijn van respectievelijk 20 en 40 jaar
  • De directie van Theater de Speeldoos maakt onderdeel uit van het expertise-team dat hierbij betrokken is

Dit onderzoek zou voor de zomer 2024 afgerond moeten zijn en besproken worden in de raadscyclus van september 2024.

------------------------------------

Raadsbesluit sep 2023

Gemeenteraadsvergaderingen:

  • wo 6 sep 2023 - Informatie in de raad
  • wo 13 sep 2023 - Debat in de raad
  • wo 27 sep 2023 - Besluit in de raad

Doel: Aan de raad wordt gevraagd voor de uitvoering van de motie 'theater-bibliotheek' van 22 februari 2023 kredieten beschikbaar te stellen voor de benodigde onderzoeken.

Samenvatting: Het college wil de motie 'theater-bibliotheek' uitvoeren en vraagt de raad geld beschikbaar te stellen voor het inhuren van adviesbureaus die de onderzoeken zullen uitvoeren.

Lees hier de mening van ons bestuur en welke oplossing ons bestuur ziet

------------------------------------

Raadsbesluit woensdag 22 feb 2023

Op woensdag 22 februari heeft de Gemeenteraad van Baarn de vernieuwbouwplannen voor De Kroon afgewezen. Uiteraard zijn wij teleurgesteld dat na jaren van onderzoek om een financieel gezonde organisatie voor de lange termijn neer te zetten, dit plan is gesneuveld.

Samen met de bibliotheek hadden wij gehoopt dat De Kroon zou worden omgebouwd tot een bruisend cultureel centrum waarin verschillende culturele activiteiten konden plaatsvinden. We zouden samen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het culturele leven in de Baarn onder één dak.

Met het stopzetten van de plannen om samen met de bibliotheek in hetzelfde gebouw verder te gaan, stopt ook het project De Kroon en zal deze naamgeving ook per direct verdwijnen.

Aan de Wethouder van Cultuur is nu door de gemeenteraad de opdracht gegeven om met nieuwe doorrekeningen te komen voor ons geliefde en succesvolle theater in Baarn op de huidige locatie.