Historie

De eerste theatervoorstelling, op 21 september 1974, vond plaats in een oud klaslokaal met zwart landbouwplastic voor de ramen en TL lampen aan het plafond. Dit was een semi-permanent gebouw aan de Rembrandtlaan in Baarn. De Gemeente Baarn besloot een kleine 10 jaar later tot de bouw van de huidige grote theaterzaal. Op 12 september 1985 was dit theater op diezelfde locatie een feit.

1973 tot 1979
Jan Fokkinga, ambtenaar cultuur- en jeugdzaken, initiator en secretaris van de Culturele Raad in Baarn richtte samen met Wim Peters Cultureel Centrum De Speeldoos op, toen een onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Omdat het theater nog geen naam had gekregen werd een prijsvraag uitgeschreven. Uit de inzendingen kwam geen acceptabele naam tevoorschijn. De toenmalige wethouder van Cultuur, Fine de Leeuw-Mertens, heeft toen zelf de naam: ‘De Speeldoos’ anoniem ingezonden. Deze naam was volledig geïnspireerd op de toenmalige vorm van het gebouw en de functie die het zou krijgen. Wim Peters bleef tot 1999 aan als directeur.

15 september 1975
Officiële opening De Speeldoos na een grote verbouwing. Licht, geluid en blauwe toneelgordijnen maakten de Kleine Zaal helemaal af.

12 september 1985
Burgemeester heropent De Speeldoos na een verbouwing; 10 jaar na de eerste opening.

15 september 1995
Cultureel Centrum de Speeldoos werd geprivatiseerd en zo ontstond Stichting De Speeldoos. Het personeel, dat tot dan toe in dienst was van de Gemeente Baarn, is voortaan in dienst van Stichting De Speeldoos.

15 februari 1996
Op 15 februari was er groots bezoek in Theater de Speeldoos Baarn. Prinses Juliana zat namelijk in het publiek!

1997 tot 2015
De subsidie was aanzienlijk onvoldoende voor Stichting De Speeldoos om de professionele theaterprogrammering in stand te houden. Zakelijk ondernemerschap en sponsoring door bedrijven en particulieren werden onontbeerlijk voor het voortbestaan van het Baarnse theater.

1999 tot 2008
In 1999 nam Anneke Drost het directeurschap over van Wim Peters. In 2005 werd zij opgevolgd door interim-directeur Pieter Meerburg. Van 2006 - 2008 zwaaide vervolgens Bert Naarding de scepter over het Baarnse theater.

9 januari 2009
Francine Boske kreeg in 2009 als nieuwe directeur van Theater de Speeldoos Baarn de sleutels van het theater overhandigd. Dit jaar kreeg het theater ook de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waarmee giften van particulieren konden worden geworven. De toenmalige voorzitter van het bestuur, Onno van den Brink, wist een groep Baarnse particulieren te werven die gedurende een periode van vijf jaar een aanzienlijk bedrag aan het theater doneerden.

1 januari 2015 tot 1 augustus 2018
Op 1 januari 2015 trad Peter Joziasse in dienst als interim-directeur ter vervanging van Francine Boske. Per 1 augustus 2018 trad Peter Joziasse uit dienst i.v.m. een nieuwe professionele uitdaging. Hij bleef nog wel een seizoen aan het theater verbonden als theaterprogrammeur.

1 september 2018 e.v.
Op 1 september 2018 trad Tom van der Poel in dienst als directeur van Theater de 
Speeldoos. Per die datum trad Van der Poel uit het bestuur. Vanaf het najaar van 2019 nam Van der Poel ook de rol van theaterprogrammeur op zich.

Meer weten over Tom? Lees hier verder.