Foto: Femke Lockeveer

Fiscaal Voordelig Schenken

Een win-win situatie!

Stichting de Speeldoos is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat kan voor jou als schenker bijzonder gunstige gevolgen hebben!

Vanaf 2012 is de Geefwet van kracht, een extra stimulans om te schenken aan culturele instellingen, zoals ons theater. De schenker mag de gift bij de belastingaangifte verhogen met 25% en geniet daardoor belastingvoordeel over een hoger bedrag dan de oorspronkelijke gift. Méér schenken kost dus minder omdat de overheid een stuk meebetaalt!

Periodieke gift aan een Culturele ANBI
Bij giften aan een culturele ANBI mag je 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

Het maakt hierbij niet uit of je een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die je krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van het maximum voor gewone giften. Voor een periodieke gift geldt geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag.

Jouw gift is een periodieke gift als:
• je de gift hebt laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst (een notariële akte is sinds 1 januari 2014 niet meer nodig)
• je minstens 1 keer per jaar bedragen overmaakt naar de ANBI die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
• deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
• je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij jouw overlijden.
• de ANBI jou geen tegenprestatie levert voor de gift

Voorbeeldberekening:
Je geeft 5 jaar lang jaarlijks € 500 aan Theater de Speeldoos Baarn via een overeenkomst. Door de tijdelijke regeling mag je deze aftrekpost met 25% verhogen. Als je in het hoogste belastingtarief zit, dan krijg je in 2014 terug: 52% van (€ 500 plus 25% is) € 625 is € 325. 
Je gaf € 500 maar het kost je dus maar: € 500 - € 325 = € 175.

Bereken jouw voordeel van periodiek schenken met een schriftelijke overeenkomst

Overeenkomst tot periodieke schenking Vriend (vanaf € 150 per jaar)

Overeenkomst tot Periodieke schenking Culturele Kring (vanaf € 250 per jaar)

Overeenkomst tot periodieke schenking
Via de schriftelijke schenkingsovereenkomst is het mogelijk periodieke giften -  die via een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en ontvangende partij worden vastgelegd - fiscaal aftrekbaar te maken, zonder tussenkomst van een notaris. Deze gift is altijd aftrekbaar en er geldt geen minimum bedrag. Ook is er geen maximum gesteld aan de aftrekbaarheid van de gift. Hiermee ligt het fiscale voordeel al snel tussen de 42% en 52% (afhankelijk van jouw inkomen en leeftijd).

De onderhandse schenkingsovereenkomst geldt voor een periode van minimaal vijf jaar, waarin je aangeeft welk vast bedrag jij jaarlijks overmaakt. Jij bepaalt of je dit bedrag per jaar laat incasseren of zelf overmaakt. De schenkingsovereenkomst eindigt zonder fiscale gevolgen als de schenker arbeidsongeschikt, onvrijwillig werkloos raakt, komt te overlijden of als Stichting de Speeldoos haar ANBI status verliest.

Interesse?
Heb je interesse? Dank je wel!
Hier kun je de schenkingsovereenkomsten voor onze Culturele Kring (vanaf € 250 per jaar) direct downloaden.

Vragen?
Onze Culturele ANBI status kun je hier controleren
Meer informatie over onze organisatie ('Stichting de Speeldoos') vind je hier.
Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de fiscale voordelen van schenken aan een Culturele ANBI.

Heb je nog vragen, dan kun je uiteraard vrijblijvend contact opnemen. Bel op werkdagen (035) 542 08 47 en vraag naar onze directeur Tom van der Poel.

Wij zijn blij met je financiële steun!