In gesprek met VoorBaarn

"In deze verklaring van VoorBaarn (29 sept 2023) lezen we dat bestuur en directie van de Speeldoos niet akkoord wilden gaan met een voorstel van VoorBaarn en een ‘blanco’ cheque eisten voor de verbouw van de Speeldoos. Dit is niet overeenkomstig de feiten, zelfs een verdraaiïng daarvan. Lees er de verklaring van het bestuur en directie maar op na. Het voorstel van de Speeldoos luidde: laten we met deskundige ambtenaren in een kort traject onderzoeken wat een realistisch plan is voor modernisering van de Speeldoos. Een plan dat duurzaam is, een gezonde exploitatie faciliteert en voor de lange termijn minder aanspraak zal doen op gemeenschapsgeld. Dat is geen claim. Dat is een pleidooi voor een open houding. Pleiten voor een onderzoek waarbij de uitkomst door VoorBaarn bij voorbaat wordt vastgesteld is niet ‘out of the box’ denken waarvan deze partij voorstander zegt te zijn. Dat zijn twee uitgangspunten die haaks op elkaar staan.

Hoewel de besluitvorming vertraagd is, zijn directie en bestuur blij dat er in ieder geval geld beschikbaar is gesteld om de komende twee jaar te overbruggen."

Bestuur en directie Theater de Speeldoos Baarn
30 sept 2023