Campagnefoto's: Hadewych Veys

ZZP’ers Baarnse cultuursector op de barricades!

Na bijna twee jaar coronacrisis is de maat vol voor veel ZZP’ers in de cultuursector. Al die tijd hebben zij hun werk niet of nauwelijks kunnen uitoefenen. Inkomsten droogden van het ene op het andere moment op en compensatie bleef uit. Dat heeft zijn tol geëist. Zij gaan daarom nu op de barricades! Op initiatief van onze directeur Tom van der Poel hebben een aantal ZZP’ers uit de Baarnse cultuursector zich verenigd en een gezamenlijke video opgenomen waarin zij hun persoonlijke verhaal vertellen en het dilemma pijnlijk duidelijk wordt. 

Help de cultuurmakers door onderstaande video zo veel mogelijk via social media te verspreiden! Gebruik daarbij de hashtag #helpcultuurmakers. Zie Facebook, Instagram, Twitter & Youtube.

Waarom dit initiatief?
Voor theaterdirecteur Van der Poel was de maat vol. Hij kon de schrijnende verhalen niet langer aanhoren en besloot een lans te breken voor al die gepassioneerde acteurs, actrices, zangers, zangeressen, bandleden, theatertechnici en regisseurs, kortom de ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) in de cultuurbranche. 

Van der Poel: “Als theater redden we het wel in deze coronacrisis met de overheidscompensatie. Voor artiesten en veel andere medewerkers die betrokken zijn bij voorstellingen is het een heel ander verhaal. Juist die ZZP’ers hebben het al twee jaar lang ontzettend zwaar. Dat maakt me boos, want er zijn financiële middelen en die moeten nu direct beschikbaar worden gesteld. In het laatste kwartaal van 2021 is er landelijk 53 miljoen euro beschikbaar gesteld aan provincies en gemeenten en ik begrijp niet waarom een groot deel daarvan niet rechtstreeks ten goede komt aan deze ZZP’ers, ook in Baarn. Uitzondering hierop is de gemeente Apeldoorn die specifiek voor deze doelgroep een apart steunpakket in het leven heeft geroepen. Ik breek een lans en roep alle gemeenten in Nederland op om dat voorbeeld te volgen.” 

Vol vuur en vlam in de bres springend voor de ZZP’ers: “Ik besloot dat het tijd werd voor actie. In de video vertellen de ZZP’ers waar voor hen het grootste dilemma ligt. Ik hoop dat dit filmpje landelijk viraal gaat. Daarvoor hebben we hashtag #helpcultuurmakers in het leven geroepen. We hopen dat de Baarnse ZZP’ers met dit filmpje niet alleen voor zichzelf opkomen richting eigen gemeente, maar dat zij ook symbool staan voor dit probleem dat uiteraard landelijk speelt. Niet alleen in theaterland maar ook in de evenementensector. Ik doe een dringende oproep aan alle gemeenten in Nederland om nu heel snel over de brug te komen. Het is echt vijf voor twaalf!”, aldus de bevlogen Baarnse theaterdirecteur.

Het filmpje en de daarop aansluitende bordencampagne die vanaf maandag 24 januari langs de weg in Baarn staat, is een initiatief van en wordt volledig door Theater de Speeldoos gefinancierd. Deels vanuit een ontvangen financiële bijdrage van de provincie Utrecht aan het theater welke specifiek bedoeld is om de culturele makers te ondersteunen.

Baarnse politiek in actie; wie volgt?
De lokale politiek heeft de noodkreet inmiddels opgepakt; er zijn vragen gesteld door de gemeenteraad aan het college van B&W. Voor zover ons bekend gaat ook de gemeente Meierijstad in Brabant actie ondernemen op dit vlak. Uiteraard hopen we dat meer gemeenten in Nederland dit voorbeeld volgen!

Aandacht in de media
De volgende sites besteden aandacht aan deze campagne:
NOS
RTV Utrecht
Gooi- en Eemlander
Baarnsche Courant

Reageren?
Wil je reageren of heb je een vraag, neem dan contact op met Tom van der Poel, E: t.vanderpoel@speeldoosbaarn.nl | M: 06 - 51 84 65 75.