Nieuwe onderzoeken naar De Kroon

In december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om Theater de Speeldoos en de bibliotheek te gaan huisvesten in een nieuw pand op de huidige plek van de Speeldoos. Dit gebeurt onder de naam De Kroon. In november 2021 is het voorlopige ontwerp gepresenteerd.

Onderzoeken De Kroon
In het Coalitieakkoord ‘Samen Baarn’, dat op maandag 13 juni is gepresenteerd, staat beschreven dat er onderzocht gaat worden of het definitief ontwerp voor de vernieuwbouw volledig en realistisch is en of meerwerk achteraf kan worden uitgesloten. Daarnaast wordt onderzocht of onderdelen die nu mogelijk geen deel uitmaken van de huidige aanbesteding voor vernieuwbouw van de Speeldoos, zoals het noodzakelijke onderhoud voor de grote zaal, de duurzaamheidsmaatregelen en de geluidsisolatie tussen de zalen, passen binnen het huidige budget.

Hele seizoen 2022-2023 gaat in verkoop!
Vanwege de onderzoeken is de oorspronkelijke planning rondom onze verhuizing naar een tijdelijke locatie niet meer haalbaar nu er in de gemeente Baarn een verzoek is gedaan om nieuwe onderzoeken te starten en er een aantal processen voorlopig on hold zijn gezet.

Daarom gaan alle voorstellingen - ook na jan 2023 - door op onze huidige locatie. En kan dus het hele seizoen in verkoop! 

Naar theateragenda